Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

För försäljning till företag

1K-PU Vinter Pistolskum

PRODUKTINFORMATIONER:

 • Användningsklart 1-komponents polyuretan vinterskum, lämpar sig speciellt väl för bearbetning vid låga temperaturer
 • Lämpar sig för fyllning, dämpning och isolering av hålrum och fogar såsom exempelvis fönsterkarmsfogar, rullgardinslådor, murverksöppningar och installationsschakt
 • Kan doseras exakt med skumpistol utan dropp
 • Härdar inte vid arbetsavbrott
 • Drivmedel: CFC-fritt
 • Bättre ljud- och värmeisolering än mineralull, kork och glasfiber
 • Mycket god formstabilitet

Bearbetningsanvisningar:

 • Gips och lättbetong måste grundas
 • Tekniska data
  Byggmaterialklass enligt DIN EN 4102 – del 1B3
  Volym som frisatt skum:ca. 40 – 45 l (vid +20 °C)
  Kan skäras:Efter ca. 40 minuter (30 mm sträng vid +20 °C)
  Klibbar inte:Efter ca. 8 minuter (30 mm sträng vid +20 °C)
  Fullständigt belastningsbar:Efter ca. 120 minuter (30 mm sträng vid +20 °C)
  Bearbetningstemperatur
  (omgivning och underlag):-15 °C till +35 °C / idealiskt +20 °C
  Volymförlust:‹ 5 %
  Burktemperatur:minst +5 °C till +25 °C
  Porstruktur:regelbunden / fin
 • Tillämpning
1K-PU Vinter levereras endast under vintermånaderna.