Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

För försäljning till företag

Fogtätning Inomhus

PRODUKTINFORMATIONER:

Produktbeskrivning: 
 • Fogtätning
 • Ett högkvalitativt, plastoelastiskt, enkomponents tätningsmaterial på polyakrylatbasis för normenlig fönstertätning inomhus enligt RAL resp. ÖNORM
 • Låg genomsläppning av vattenånga
 • Mycket god bearbetningsbarhet
 • Innehåller inte lösningsmedel och silikon
 • Färg-, väder och UV-beständig
 • Vattenfast efter genomhärdning
 • Kan putsas eller tapetseras över
Användningsområde: 
 • Speciellt avsett för systemtätning vid fönsterinstallation tillsammans med produkterna fogtätningsskum soft (Art.-Nr. 6800 8160) och fogtätning utomhus P (Art.-Nr. 6880 3 310 3)
 • Permanent, lufttät tätning av anslutningsfogar mellan murverk och dörr- resp. fönsterramar inomhus
 • För fogar och sprickor med låg belastning mellan murverk, betong, puts. fönsterbänkar och rullgardiner.
 • Tätning av plåtslarvar, -fogar och -överlappningar inom metall- och maskinbyggnad samt för luftkonditionerings- och ventilationsarbeten
Bearbetningsanvisningar: 
 • Kontaktytorna måste vara bärkraftiga, rena, damm- och fettfria
 • Lämpar sig inte för glas, korrosionsbenägna metaller, emalj, keramik, fogning under vatten, bitumen, tjära, marmor och natursten
 • Förbehandla mycket porösa underlag med en blandning av 1/3 inomhus fogtätning och 2/3 vatten och låt torka i minst 60 min.
 • Genomför i oklara fall kontaktförsök
 • Jämna med vatten innan skinnet bildas
 • Tekniska data
  Bas:Polyakrylat
  Skinnbildning*:ca. 30 min
  Bearbetningstemperatur:+5 °C till +40 °C
  Temperaturbeständig:-20 °C till +80 °C
  max. tillåten total deformering
  (DIN EN ISO 11600):15 %
  Ångdiffusionsmotståndsfaktor:ca. 7186 µ
  Sd-värde (vid 8mm fogdjup)ca 57,5 m
  Färg:Vit
  Byggmaterialklass (DIN EN 4102, del 1):B2
  * Mätt enligt standardatmosfär DIN EN ISO 291 vid 23 °C / 50 % r.f. Dessa värden kan variera på grund av omgivningsfaktorer såsom temperatur, fuktighet och typ av underlag.
 • papper