Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

För försäljning till företag

Fogtätning utomhus P

PRODUKTINFORMATIONER:

Observera:
 • Övermålningsbar variant
Produktbeskrivning:
 • Fogtätning utomhus P är ett högkvalitativt, neutralhärdande, mjukelastiskt tätningsmaterial på hybridbasis för normenlig fönstertätning utomhus enligt RAL resp. ÖNORM
 • Övermålningsbar
 • Väder-, UV- och färgbeständig
 • Mycket god bearbetningsbarhet från 0 °C
 • Innehåller inte lösningsmedel, isocyanat och silikon
Användningsområde:
 • Speciellt avsett för systemtätning vid fönsterinstallation tillsammans med produkternas fogtätningsskum soft (Art.-Nr. 6800 8160) och fogtätning inomhus P (Art.-Nr. 6880 3 310 1)
 • Alla vanliga byggfogar samt fogar vid byggnadskonstruktion enligt DIN 18540
 • Anslutningsfogar mellan fönster- / dörrramar och murverk
 • Limning av fönstertätningsband utan spänningar
 • Spänningsutjämnande expansionsfogar mellan byggnadsmaterial med mycket olika expansionsegenskaper
 • Mycket god vidhäftning på alla vanliga underlag i byggnader såsom betong, lättbetong, hård pvc, trä, metall, glasfiberplast etc.
 • Lämpar sig inte för PE, PP, PTFE, silikon, mjuk-PVC, butylgummi, EPDM
Bearbetningsanvisningar:
 • Kontaktytorna måste vara bärkraftiga, rena, damm- och fettfria
 • Förbehandla vid behov mycket porösa underlag med silikonstrykning
 • Genomför i oklara fall kontaktförsök
 • Jämna med silikon-utjämningsmedel innan skinnet bildas
 • Tekniska data
  Bas:Hybridpolymer
  Skinnbildning*:ca. 20 min
  Härdningshastighet*:3 mm under de första 24 h
  Bearbetningstemperatur:0 °C till +40 °C
  Temperaturbeständig:-40 °C till +90 °C
  Shore A-hårdhet (DIN 53505):30 ±5
  max. tillåten total deformering
  (DIN EN ISO 11600):25 %
  Ångdiffusionsmotståndsfaktor:ca. 991 µ
  Sd-värde (vid 8mm fogdjup):ca 7,9 m
  Färg:Vit
  * Mätt enligt standardatmosfär DIN EN ISO 291 vid 23 °C / 50 % r.f. Dessa värden kan variera på grund av omgivningsfaktorer såsom temperatur, fuktighet och typen av underlag.
 
  Art.-Nr. Artikelbeteckning Datablad hämta ME Mängdenhet mängd Förpackningsenhet    
K(290ML)FOGTÄTNING YTTRE P 6880 3 310 3 K(290ML)FOGTÄTNING YTTRE P Patron 25
B(600ML)FOGTÄTNING YTTRE P 6880 3 600 3 B(600ML)FOGTÄTNING YTTRE P Slangpåse 12