Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

För försäljning till företag

Pistolskum 1K-PU "S" B3

PRODUKTINFORMATIONER:

 • Fuktighetshärdande 1-komponents polyuretanskum
 • För snygg och kontrollerad fyllning av hålrum och fogar såsom exempelvis fönsterkarmsfogar, rullgardinslådor, murverksöppningar och installationsschakt
 • För att fylla under fönsterbänkar, tätning och isolering av väggar, tak etc. samt för att limma och foga isolationsplattor
 • Kan med skumpistoler doseras exakt utan dropp
 • Genomhärdar inte vid arbetsavbrott
 • CFC-fritt
 • CFC-fritt

Bearbetningsanvisningar:

 • Gips och lättbetong måste grundas
 • Tekniska data
  Byggmaterialklass enligt DIN EN 4102, del 1B3
  Volym som frisatt skum:till 42 l
  Bearbetningstemperatur
  För burk, omgivning och underlag:+5 °C till +35 °C
  Temperaturtålighet (genomhärdat):-40 °C till +90 °C
  Skumexpansion:ca. 150 %
  Klibbar inte:efter ca 10 min
  Kan skäras:efter ca 40 min
  (testat vid +20 °C, 60 % rel. luftfuktighet)
  Lagringstid:12 månader
 • papper
 • Tillämpning