Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

För försäljning till företag

Pistolskum 1K-PU "S"

PRODUKTINFORMATIONER:

 • Fuktighetshärdande 1-komponents polyuretanskum för dämpning, fyllning och isolation av fönsterkarmar, fönsterbänkar, rörgenomföringar, väggskarvar, murverksöppningar och hålrum
 • Testat och godkänt av byggnadsinspektionen
 • Kan doseras exakt med skumpistol utan dropp
 • CFC-fritt

Bearbetningsanvisningar:

 • Skaka burken väl före användningen (ca.20×)
 • Att fukta/bespruta ytan en aning förbättrar vidhäftningen och härdningen samt cellstrukturen.
 • Fäster på betong, sten, metall och trä. Fäster inte på polyeten, silikon, PTFE och fett
 • Porösa och sugande underlag måste grundas
 • Genomför kontaktförsök
 • Tekniska data
  Byggmaterialklass enligt DIN EN 4102, del 1B2
  Fogens garanterade ljuddämpningsvärde:57 dB
  Volym som frisatt skum:ca. 40 l
  Skumexpansion:ca. 150 %
  Klibbar inte*:efter ca 10 min
  Skärbar*:efter ca 40 min
  Bearbetningstemperatur för burken,
  Omgivning och underlag:+5 °C till +25 °C
  Temperaturtålighet (genomhärdat):-40 °C till +90 °C
  Lagringstid:12 månader
  *testat vid +20 °C, 60 % rel. luftfuktighet
 • papper