Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

För försäljning till företag

Fitting-lod Nr. 3

PRODUKTINFORMATIONER:

  • 97/3 L-SN Cu 3
  • 97 % Tenn, 3 % Koppar enl. DIN EN 29453
  • Övervakad med RAL kvalitetsmärket Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V., RAL-RG 641/3 – kontrollerad kvalitet
  • Blyfritt för kall- och varmvatteninstallationer av kopparrör för dricksvatten eller uppvärmning
  • Spole-Ø 44 mm