För försäljning till företag

Certifierad kvalitet är standard hos oss

Kvalitetsledning enligt DIN EN ISO 9001:2015.

Lieferquote / Servicegrad
DIN EN 9001

FÖRCH-kvalitet betyder produkter som är optimalt anpassade för dina behov och samtidigt övertygar med sin funktion och kostnadseffektivitet. Men FÖRCH-kvalitet innebär också: 98,5 % leveranskvot / servicegrad. Vår tillförlitliga logistikpartner säkerställer att din beställning överlämnas till dig inom 24 till 48 timmar. För att du snabbt och tillförlitlig ska erhålla det du önskar, har alla arbetsrutiner, från varuingång till lagerhall och automatiserat logistikcentrum, avstämts och optimerats in i minsta detalj. Kundorientering är normen för kvalitetsledningen hos FÖRCH och därför är vi certifierade enligt DIN EN ISO 9001.

Den viktigaste målsättningen med vår kvalitetspolicy är att våra kunder ska vara nöjda, som en naturlig följd av att vi levererar produkter och tjänster som uppfyller deras krav och förväntningar.

För att uppnå dessa målsättningar gäller följande vägledande principer för kvalitet hos FÖRCH:

  • Hög kvalitet på våra produkter, tjänster och lösningar är företagets främsta mål.
  • Det är kunderna som sätter standarden för kvaliteten på våra produkter och tjänster.
  • Punktligt levererade och korrekt förpackade leveranser är vår måttstock. Överenskomna tider ska hållas.
  • Noggrann och grundlig hantering av förfrågningar, anbud, uppdrag, prover och reklamationer enligt ”nollfelsprincipen”.
  • Alla medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar för att implementera våra kvalitetsmål och rapportera kvalitetsavvikelser till sina överordnade om bristerna inte kan hanteras inom ramen för medarbetarens befogenheter.
  • Sänkta kostnader och ökad produktivitet tack vare en konstant hög kvalitetsnivå som endast kan uppnås om alla arbetsuppgifter utförs på rätt sätt från början.
  • Istället för att åtgärda fel bör prioriteringen vara att förebygga fel genom att eliminera felorsaken.
  • Noggrann utvärdering av våra leverantörer, eftersom kvaliteten på våra produkter främst är beroende av våra leverantörer.
  • Ta hänsyn till våra kunders föränderliga krav och förväntningar.

 

Certifikat DIN EN ISO 9001:2015