För försäljning till företag

Infocenter

Förch Sverige AB
Brännarevägen 1

151 55 Södertälje

Tel.  +46-8-55089264
Fax  +46-8-55089062

Registeruppgifter
Aktiebolaget 

Företagschef
Klaus Musch

Id-nummer
Orgnr: 556704-7724

Allt på denna WEB-site baseras på kända tekniska erfarenheter. Dessa innebär inte att användaren av denna site besrfias från egna tester av funktionerna.

Egenskaper eller användarfunktioner kan förändras. Vi lämnar därför inga garantier för att alla funktioner alltid fukgerar på tänkt sätt.

Vi reserverar oss för alla typer av tekniska förändringar.

Att notera

Trots noggranna kontroller av innehållet lämnar vi inga garantier för att detta eller för innehåller i någon av de länkar som finns.