För försäljning till företag

Kunden optimerar sin inköpsprocess -

FÖRCH supporterar.

I en tid med global konkurrens måste alla enheter inom ett företag vara maximalt effektiva – i synnerhet på inköpssidan. En stor potential för effektivisering finns vid hantering av C-parts och förbruknings- och tillsatsmaterial. Dessa artiklar har ett mycket lågt anskaffningsvärde men ofta läggs mycket resurser på anskaffningsprocessen.

FÖRCH är helt och fullt fokuserade på att göra Dina inköp av dessa artiklar så enkelt och överskådligt som möjligt. Vi har flexibiliteten att anpassa oss efter enskilda inköpsprocesser eller helt ta över och hantera densamma - C-part-Managenent. En kompetent försörjning av kundens behov via representanter, E-handel eller andra specialanpassade hanteringssätt.