Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

För försäljning till företag

Lödvattenpensel

PRODUKTINFORMATIONER:

  • Vitplåt med naturborst
  • Lämpar sig för lödfett och lödvatten