Theo FÖRCH GmbH & Co.KG

För försäljning till företag

Lödpasta för kopplingar

PRODUKTINFORMATIONER:

  • Lod L-Sn 97 Cu 3 DIN 1707 / DIN EN 29453 (andel 60 vikt-%)
  • Flussmedel / DIN 8511 F-SW 21 DIN EN 29454 3.1.1.C
  • DVGW-godkänt DVGW FI 058 GW7 – För kall- och varmvatteninstallationer av kopparrör för dricksvatten eller uppvärmning
  • Övervakad med RAL kvalitetsmärket Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V., RAL-RG 641/3
  • Flussmedelsrester är lösliga i kallt och varmt vatten

Leveransomfattning:

  • 1× Penselburk
  • 1× Pensel