För försäljning till företag

Högsta kvalitet.

Är hos oss Norm.

FÖRCH kvalitet visar sig i alla produkter, vilka alla är optimalt anpassade till Dina krav och via sin funktion och verkningsgrad alltid ger optimalt utbyte.

FÖRCH kvalitet innebär också: Servicekvalitet, via vilken önskat resultat alltid uppnås. Allt levereras direkt till Dig från FÖRCH supermoderna logistikcentrum. Från tung verkstadsinredning ner till minsta DIN/NORM detalj. Alltid inom 24 till 48 timmar till nästan hela Sverige.