Bromsvätsketestare Mini

  • 5 lysdioder som exakt visar vattenhalten i bromsvätskan i stegen 0 %, ‹ 1 %, ‹ 2 %, ‹ 3 % och › 4 %, indikerar om vätskan måste bytas ut
  • Liten och behändig, alltid till hands
  • LED-belysning på teststället
  • Lämpar sig för bromsvätska DOT 3, 4, 5.1
  • Val av bromsvätsketest kan göras med "Switch"-knappen

Funktion:

  • grön: Ok, bromsvätskan innehåller inget vatten
  • grön/gul: mindre än 1 % vattenhalt i bromsvätskan
  • grön/gul/gul: ‹ 2 % vattenhalt i bromsvätskan
  • grön/gul/gul/röd: ‹ 3 % vattenhalt i bromsvätskan. Bromsvätska bör bytas ut!
  • grön/gul/gul/röd/röd: › 4 % vattenhalt i bromsvätskan. Bromsvätskan måste omedelbart bytas ut! Säkerhetsrisk!

Show flip page catalog
  Processing ...
Item No.
Name
Number × PU = quantity Package
Documents for Bromsvätsketestare Mini