1. Information om insamling av personuppgifter och kontaktinformation för den ansvarige.

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats, och vi tackar för ditt intresse. Nedan informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter vid användning av vår webbplats. Personuppgifter omfattar all information som kan användas för att identifiera dig personligen.

1.2 Den som är ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i enlighet med dataskyddsförordningen är "Theo Förch GmbH & Co. KG Theo-Förch-Strasse 11-15 Sitz 74196 Neuenstadt, Tyskland Tlf. +49 7139 95-0 e-Mail: info@foerch.de Internet: www.foerch.de". Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska personen som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och metoderna för behandling av personuppgifter.

1.3 Den ansvarige har utsett en dataskyddsansvarig för denna webbplats, som kan kontaktas via följande uppgifter: "Stefan Henschel Theo Förch GmbH & Co.KG Theo-Förch-Strasse 11-15 74196 Neuenstadt, Tyskland Tlf.: +49 7139 95 109 00 e-Mail: datenschutz@foerch.de"

1.4 Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (till exempel beställningar eller förfrågningar till den ansvariga). Du kan känna igen en krypterad anslutning genom följande teckenföljd "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats.

Vid enbart informativ användning av vår webbplats, det vill säga om du inte registrerar dig eller på något annat sätt skickar oss information, samlar vi endast in den typen av data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "server-loggfiler"). När du öppnar webbplatsen registrerar vi följande data, som är tekniskt nödvändiga för att kunna visa dig webbplatsen:

  • Den besökta webbsidan.
  • Datum och klockslag för besöket.
  • Mängden av sänt data vid besöket.
  • Källa/hänvisning, som tog dig till sidan
  • Använnd browser
  • Använt operativsystem
  • Använd IP-adress (sådant fall i anonymiserad form.)

Behandlingen sker enligt art. 6 stycke 1 bokstav f i dataskyddsförordningen (GDPR), personuppgiftsförordningen, baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Utlämning eller annan användning av data sker inte. Vi förbehåller oss dock rätten att senare kontrollera server-loggfiler om specifika indikationer tyder på olaglig användning.

3) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som sparas på din enhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter att webbläsarsessionen avslutats, det vill säga när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies förblir på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (persistenta cookies). Om cookies sparas samlar och behandlar de individuella användardata som webbläsar- och platsinformation samt IP-adresser. Persistenta cookies raderas automatiskt efter en fördefinierad period som kan variera beroende på cookien.

Cookies används delvis för att förenkla beställningsprocessen genom att lagra inställningar (t.ex. spara innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter behandlas av vissa av våra cookies sker behandlingen antingen enligt artikel 6.1 bokstav b i dataskyddsförordningen (GDPR) för att uppfylla avtalet eller enligt artikel 6.1 bokstav f i GDPR för att upprätthålla vårt legitima intresse av den bästa möjliga funktionaliteten på webbplatsen samt en användarvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi kan också samarbeta med reklampartners som hjälper oss att göra vårt interneterbjudande mer intressant. För detta ändamål sparas även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Om vi samarbetar med de nämnda reklampartnerna kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av de insamlade uppgifterna i följande avsnitt.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om placeringen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill ta emot dem eller om du vill blockera mottagandet av cookies i vissa fall eller generellt. Varje webbläsare hanterar cookieinställningar på ett annat sätt. Detta beskrivs i hjälpavsnittet för varje webbläsare, där det förklaras hur du ändrar dina cookieinställningar. Du hittar detta för varje webbläsare via följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Observera att om du inte accepterar cookies kan det begränsa funktionaliteten på vår webbplats.

4) Registrering av kontakt.

När du tar kontakt med oss (till exempel via ett kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Det framgår av det specifika kontaktformuläret vilka data som samlas in. Dessa data sparas och skickas endast med syftet att besvara din förfrågan, det vill säga för att registrera kontakten och den därtill hörande tekniska administrationen. Rättslig grund för behandlingen av data är vårt berättigade intresse av att svara på din förfrågan enligt artikel 6.1 bokstav f i dataskyddsförordningen (GDPR). Om syftet med din förfrågan är att ingå ett avtal, är följande rättsliga grund för behandlingen: artikel 6.1 bokstav b i GDPR. Dina data raderas efter avslutad behandling av din förfrågan om det inte finns någon laglig skyldighet att behålla dem.

5) Datahantering vid öppning av ett kundkonto och vid avveckling av avtal.

Enligt artikel 6.1 bokstav b i GDPR samlas och behandlas personuppgifter fortfarande om du meddelar oss dessa för att uppfylla ett avtal eller vid skapandet av ett kundkonto. Vilka data som samlas in kan ses i de olika formulären. Radering av ditt kundkonto kan göras när som helst genom att skicka ett meddelande till den tidigare nämnda adressen till den ansvariga. Vi sparar och använder de uppgifter du har gett oss för avtalsavveckling. Efter fullständig avveckling av avtalet eller radering av ditt kundkonto blockeras dina uppgifter med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsfrister. Efter utgången av dessa frister raderas dina uppgifter om du inte har gett uttryckligt samtycke till en fortsatt användning av dina uppgifter, eller om en lagligt godkänd, fortsatt användning av data är förbehållen från vår sida, vilket vi informerar dig om nedan.

6) Användning av dina data för direktreklam.

6.1Anmälan till vårt e-postnyhetsbrev.

Om du prenumererar på vårt e-postnyhetsbrev skickar vi regelbundet information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att ta emot nyhetsbrevet är din e-postadress. Angivande av ytterligare data är frivilligt och används för att kunna anpassa kommunikationen till dig personligen. Vi använder den så kallade dubbel opt-in metoden för att skicka nyhetsbrevet. Det innebär att vi först skickar dig ett e-postnyhetsbrev när du uttryckligen har bekräftat att du godkänner att ta emot nyhetsbrev. Därefter skickar vi dig en bekräftelse via e-post där du ombeds bekräfta att du vill ta emot nyhetsbrev i framtiden genom att klicka på en länk.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter enligt artikel 6.1 bokstav a i GDPR. Vid registrering av nyhetsbrev sparar vi din IP-adress från din internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna undersöka eventuellt missbruk av din e-postadress vid senare tillfällen. De insamlade uppgifterna vid registrering av nyhetsbrev används uteslutande för reklamkontakter via nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via länken i nyhetsbrevet eller genom att meddela den tidigare nämnda ansvariga. Efter avregistrering raderas din e-postadress omedelbart från nyhetsbrevets mailinglista om du inte uttryckligen har samtyckt till en fortsatt användning av dina uppgifter, eller om en lagligt godkänd, fortsatt användning av data är förbehållen från vår sida, vilket vi informerar dig om nedan.

6.2Skicka e-postnyhetsbrevet till befintliga kunder.

Om du har tillhandahållit din e-postadress vid köp av varor eller tjänster, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden om varor eller tjänster liknande dem du har köpt från vårt sortiment via e-post. För detta ändamål behöver vi enligt § 7.3 i UWG inte inhämta något särskilt samtycke. Datahanteringen sker endast på grundval av vårt legitima intresse av personlig, direkt marknadsföring enligt artikel 6.1 bokstav f i GDPR. Om du ursprungligen har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer inga e-postmeddelanden att skickas från vår sida. Du har rätt att när som helst med framtida verkan motsätta dig användningen av din e-postadress för det ovan nämnda reklamändamålet genom att meddela den tidigare nämnda ansvariga. Detta innebär endast kostnader i enlighet med grundtakster. Efter att din invändning har mottagits kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål omedelbart att upphöra.

6.3Utskick av nyhetsbrev via CleverReach.

Utsändningen av vårt e-postnyhetsbrev sker genom teknikleverantören CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Tyskland ("CleverReach"), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter du har angett vid nyhetsbrevsanmälan. Denna överföring sker enligt artikel 6.1 bokstav f i GDPR och tjänar vårt legitima intresse av att använda ett reklamverktyg för nyhetsbrev som är effektivt, säkert och användarvänligt. De uppgifter du har angett för nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) sparas på CleverReach:s servrar i Tyskland eller Irland.

CleverReach använder denna information för att skicka nyhetsbrevet och för statistisk analys på våra vägnar. För analysen innehåller de skickade e-postmeddelandena så kallade webb-beacons eller spårningspixlar, vilka är enpixelfiler som lagras på vår webbplats. Detta möjliggör att det kan fastställas om ett nyhetsbrev öppnas och vilka länkar som eventuellt klickas på. Med hjälp av s.k. konverteringsspårning kan det också analyseras om en fördefinierad åtgärd genomförs (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats). Dessutom samlas teknisk information in (t.ex. tidpunkt, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Uppgifterna samlas in enbart anonymiserade och kopplas inte till dina övriga personuppgifter, en direkt personidentifiering är utesluten. Dessa data används enbart för statistisk analys av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarens intressen.

Om du vill göra invändningar mot dataanalysen för statistiska ändamål, bör du avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med CleverReach där vi ålägger CleverReach att skydda våra kunders data och inte vidarebefordra dem till tredje part.

Här kan du läsa mer information om dataanalys från CleverReach: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/

Du kan läsa CleverReachs dataskyddsförklaring här: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

6.4 6.4 Reklam via brevpost

På grund av vårt legitima intresse av personlig direktmarknadsföring, förbehåller vi oss rätten att spara ditt för- och efternamn, din adress och, om vi har fått dessa ytterligare uppgifter från dig inom ramen för kontraktsförhållandet, din titel, akademiska titel, födelseår och yrkes-, bransch- eller företagsbeteckning enligt artikel 6.1 bokstav f i GDPR och att använda dessa för att skicka intressanta erbjudanden och information om våra produkter via brevpost.

Du kan när som helst invända mot lagringen och användningen av dina uppgifter för detta ändamål genom att meddela den ansvariga.

7) Behandling av data for orderbehandling

7.1

För att behandla din beställning samarbetar vi med nedanstående tjänsteleverantörer som stöder oss helt eller delvis i genomförandet av avslutade avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer.

De personuppgifter vi samlar in överförs inom ramen för avtalsavslutande till transportföretaget som ansvarar för att utföra leveransen, om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter överförs inom ramen för betalningsavvecklingen till banken om det är nödvändigt för betalningsavvecklingen. Om en betalningstjänstleverantör används, kommer vi att informera dig tydligt om detta. Rättslig grund för dataöverföring är således artikel 6.1 b i GDPR.

7.2 Översättning: Delning av personuppgifter med leverantörer av frakttjänster

- DHL

Om leveransen av varan sker genom transporttjänsteleverantören DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Tyskland), vidarebefordrar vi din e-postadress enligt artikel 6, punkt 1, bokstav a i dataskyddsförordningen (GDPR) före leveransen av varan för att kunna boka en leveranstid eller för att meddela DHL om leveransen, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. Annars vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadress till DHL enligt artikel 6, punkt 1, bokstav b i GDPR för att kunna leverera varan. Vidarebefordran sker endast om den är nödvändig för leveransen av varan. I detta fall är en förhandsbokning av leveranstiden med DHL eller meddelande om leveransen inte möjlig.

Samtycket kan återkallas när som helst med framtida verkan gentemot den ovan nämnda ansvarige eller gentemot transporttjänsteleverantören DHL.

- DPD

Om leveransen av varan sker genom transporttjänsteleverantören DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Tyskland), vidarebefordrar vi din e-postadress och / eller ditt telefonnummer enligt artikel 6, punkt 1, bokstav a i dataskyddsförordningen (GDPR) före leveransen av varan för att kunna boka en leveranstid eller för att meddela DPD om leveransen, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. Annars vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadress till DPD enligt artikel 6, punkt 1, bokstav b i GDPR för att kunna leverera varan. Vidarebefordran sker endast om den är nödvändig för leveransen av varan. I detta fall är en förhandsbokning av leveranstiden med DPD eller meddelande om leveransen inte möjlig.

Samtycket kan återkallas när som helst med framtida verkan gentemot den ovan nämnda ansvarige eller gentemot transporttjänsteleverantören DPD.

- FedEx

Om leveransen av varan sker genom transporttjänsteleverantören FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k, 65451 Kelsterbach, Tyskland), vidarebefordrar vi din e-postadress och / eller ditt telefonnummer enligt artikel 6, punkt 1, bokstav a i dataskyddsförordningen (GDPR) före leveransen av varan för att kunna boka en leveranstid eller för att meddela FedEx om leveransen, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. Annars vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadress till FedEx enligt artikel 6, punkt 1, bokstav b i GDPR för att kunna leverera varan. Vidarebefordran sker endast om den är nödvändig för leveransen av varan. I detta fall är en förhandsbokning av leveranstiden med FedEx eller meddelande om leveransen inte möjlig.

Samtycket kan återkallas när som helst med framtida verkan gentemot den ovan nämnda ansvarige eller gentemot transporttjänsteleverantören FedEx.

- GLS

Om leveransen av varan sker genom transporttjänsteleverantören GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Tyskland), vidarebefordrar vi din e-postadress enligt artikel 6, punkt 1, bokstav a i dataskyddsförordningen (GDPR) före leveransen av varan för att kunna boka en leveranstid eller för att meddela GLS om leveransen, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. Annars vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadress till GLS enligt artikel 6, punkt 1, bokstav b i GDPR för att kunna leverera varan. Vidarebefordran sker endast om den är nödvändig för leveransen av varan. I detta fall är en förhandsbokning av leveranstiden med GLS eller frekventering av statusinformation om leveransen av försändelsen inte möjlig.

Samtycket kan återkallas när som helst med framtida verkan gentemot den ovan nämnda ansvarige eller gentemot transporttjänsteleverantören GLS.

- Hermes

Om leveransen av varan sker genom transporttjänsteleverantören Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Tyskland), vidarebefordrar vi din e-postadress enligt artikel 6, punkt 1, bokstav a i dataskyddsförordningen (GDPR) före leveransen av varan för att kunna boka en leveranstid eller för att meddela Hermes om leveransen, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. Annars vidarebefordrar vi endast mottagarens namn och leveransadress till Hermes enligt artikel 6, punkt 1, bokstav b i GDPR för att kunna leverera varan. Vidarebefordran sker endast om den är nödvändig för leveransen av varan. I detta fall är en förhandsbokning av leveranstiden med Hermes eller frekventering av statusinformation om leveransen av försändelsen inte möjlig.

Samtycket kan återkallas när som helst med framtida verkan gentemot den ovan nämnda ansvarige eller gentemot transporttjänsteleverantören Hermes.

- Österrikiska Posten
Om leverans av varan sker via transporttjänsteleverantören Österrikiska Posten (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Wien, Österrike), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress enligt artikel 6, punkt 1, bokstav a i dataskyddsförordningen (GDPR) innan varan levereras för att kunna boka en leveranstid eller för att meddela Österrikiska Posten om leveransen, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. Annars kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till Österrikiska Posten enligt artikel 6, punkt 1, bokstav b i GDPR för att kunna leverera varan. Vidarebefordran sker endast om den är nödvändig för leveransen av varan. I detta fall är en förhandsbokning av leveranstiden med Österrikiska Posten eller frekventering av statusinformation om leveransen av försändelsen inte möjlig.

Samtycket kan återkallas när som helst med framtida verkan gentemot den ovan nämnda ansvarige eller gentemot transporttjänsteleverantören Österrikiska Posten.

- UPS
Om leverans av varan sker genom transporttjänsteleverantören UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Tyskland), kommer vi att vidarebefordra din e-postadress enligt artikel 6, punkt 1, bokstav a i GDPR innan varan levereras för att kunna boka en leveranstid eller för att meddela UPS om leveransen, om du har gett ditt uttryckliga samtycke under beställningsprocessen. Annars kommer vi endast att vidarebefordra mottagarens namn och leveransadress till UPS enligt artikel 6, punkt 1, bokstav b i GDPR för att kunna leverera varan. Vidarebefordran sker endast om den är nödvändig för leveransen av varan. I detta fall är en förhandsbokning av leveranstiden med UPS eller frekventering av statusinformation om leveransen av försändelsen inte möjlig.

Samtycket kan återkallas när som helst med framtida verkan gentemot den ovan nämnda ansvarige eller gentemot transporttjänsteleverantören UPS.

8) Bruk av sociala medier: video

8.1 Bruk av Vimeo-video

På vår webbplats finns integrerade plugins från videoplattformen Vimeo (Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA). När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin, skapar din webbläsare en direkt anslutning till Vimeos servrar. Innehållet i detta plugin överförs direkt från Vimeo till din webbläsare och integreras på sidan. Genom denna integration får Vimeo information om att din webbläsare har öppnat den specifika sidan på vår webbplats, även om du inte har något Vimeo-konto eller inte är inloggad på Vimeo för närvarande. Denna information (inklusive din IP-adress) skickas direkt från din webbläsare till en server från Vimeo i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Vimeo kan Vimeo omedelbart koppla besöket på vår webbplats till ditt Vimeo-konto. Om du interagerar med dessa plugins (till exempel genom att klicka på startknappen i en video), skickas även denna information direkt till en server från Vimeo och lagras där.

De beskrivna dataskyddsprocesserna utförs enligt art. 6 punkt 1 lit. f GDPR baserat på Vimeos berättigade intresse av marknadsundersökning och lämplig utformning av tjänsten.

Om du inte vill att Vimeo omedelbart kopplar de insamlade data från vår webbplats till ditt Vimeo-konto måste du logga ut från Vimeo innan du besöker vår webbplats.

För syftet och omfattningen av dataskapande och ytterligare behandling och användning av data av Vimeo samt deras relevanta rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se Vimeos integritetspolicy på http://vimeo.com/privacy.

För videor från Vimeo som är integrerade på vår webbplats är spårningsverktyget Google Analytics automatiskt integrerat. Detta är Vimeos egen spårning, som vi inte har åtkomst till och inte kan påverka från vår webbplats. Google Analytics använder så kallade "cookies" för spårning. Detta är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Denna behandling utförs enligt art. 6 punkt 1 lit. f GDPR baserat på Googles berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimering och marknadsföringsändamål.**

Observera att detta är en lång text, och om du behöver ytterligare översättning eller specifik information från den, är du välkommen att fråga.

 https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9) Marknadsföring online

Användning av Google AdWords konverteringsspårning

Denna webbplats använder online-annonseringsprogrammet "Google AdWords" och inom ramen för Google AdWords konverteringsspårning från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Google AdWords för att marknadsföra våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial på externa webbplatser. Med hjälp av data från reklamkampanjer kan vi utvärdera hur framgångsrika enskilda reklaminitiativ är. På detta sätt kan vi följa intresset för att visa dig reklam som är relevant för dig, göra vår webbplats mer intressant för dig och uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Conversion-tracking-cookien placeras när en användare klickar på en Google AdWords-annons. Dessa cookies är små textfiler som vanligtvis förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har förfallit kan Google och vi känna igen att användaren har klickat på annonsen och omdirigerats till den här sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras över webbplatserna från AdWords-kunder. Informationen som samlas in av konverteringscookies används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunden får dock ingen information som kan användas för att personligt identifiera användaren. Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera detta genom att inaktivera Google konverteringsspårning-cookie i din webbläsares användarinställningar. På detta sätt kommer du inte att ingå i konverteringsspårningsstatistiken. Vi använder Google AdWords på grund av vårt berättigade intresse av riktad reklam enligt artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR.

Google LLC med säte i USA är certifierad enligt det amerikanska-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar efterlevnad av dataskyddsnivån som gäller inom EU.

På följande webbadress hittar du ytterligare information om Googles sekretesspolicy: http://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent inaktivera cookies i inställningarna för visningsinställningar genom att förhindra dem via din webbläsarprogramvara eller genom att ladda ner och installera ett webbläsarplugin från följande länk: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte kan användas eller bara i begränsad omfattning om du har inaktiverat användningen av cookies.**

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare översättning, tveka inte att fråga.

10) Webanalystjänster

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av användningen av webbplatsen. Informationen som samlas in av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Denna webbplats använder enbart Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer att IP-adressen anonymiseras genom förkortning och utesluter personlig identifiering. Genom tillägget förkortas din IP-adress av Google i medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra stater som ingår i avtalet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling enligt artikel 6 punkt 1 bokstav f i GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål.

Google använder denna information för att analysera din användning av webbplatsen, skapa rapporter om webbplatsaktiviteter och utföra ytterligare tjänster för oss i samband med webbplatsanvändning och internetanvändning. IP-adressen från din webbläsare som samlas in inom ramen för Google Analytics kopplas inte samman med andra data från Google.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom att ändra inställningen i din webbläsarprogramvara; observera dock att du i så fall eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan du förhindra Googles insamling och bearbetning av data från cookien och din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att ladda ner och installera ett webbläsartillägg från följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till ett webbläsartillägg eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att spara en opt-out-cookie som förhindrar insamling av data via Google Analytics på denna webbplats i framtiden (denna opt-out-cookie fungerar endast i den här webbläsaren och endast för detta domän. Om du raderar dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på denna länk igen): Google Analytics deaktivieren

Google LLC med säte i USA är certifierad enligt Privacy Shield, vilket garanterar efterlevnad av dataskyddsnivån som gäller inom EU.

Du hittar ytterligare information om hanteringen av användardata med Google Analytics i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv**

Om du har fler frågor eller behöver ytterligare översättning, tveka inte att fråga.

 https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

11) Retargeting, remarketing och rekommendationsreklam

Google AdWords remarketing Vår webbplats använder funktionerna för Google AdWords remarketing. På detta sätt annonserar vi för vår webbplats i Googles sökresultat samt på tredjepartswebbplatser. Leverantören är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i din enhets webbläsare, som automatiskt möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av en anonym cookie-ID och baserat på de sidor du har besökt. Behandlingen sker på grundval av vårt berättigade intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats enligt artikel 6, stycke 1, punkt f i GDPR.

En ytterligare databehandling sker endast om du har gett Google tillstånd att koppla din webb- och appwebbläsarhistorik från Google till ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att anpassa de annonser du ser online. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina data tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för generell enhets-remarketing. Dina personuppgifter kopplas tillfälligt till Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Du kan inaktivera användningen av cookies för annonsering permanent genom att ladda ner och installera ett webbläsarplugin från följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du lära dig mer och anpassa inställningar för lagring av cookies hos Digital Advertising Alliance på webbadressen www.aboutads.info. Slutligen kan du konfigurera din webbläsare så att du meddelas om lagring av cookies och individuellt besluta om mottagande av cookies eller utesluta mottagande av cookies i vissa fall eller generellt. Om du avvisar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Google LLC med säte i USA är certifierat enligt den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med dataskyddsnivån som gäller i EU.

Mer information och Googles integritetspolicy för reklam kan du hitta här:

 http://www.google.com/policies/technologies/ads/

12) Verktyg och annat

12.1

Google Kundrecensioner (tidigare Google Certified Seller Program)

Vi samarbetar med Google LLC inom ramen för programmet 'Google Kundrecensioner'. Leverantören är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Programmet ger oss möjlighet att samla in kundrecensioner från användare av vår webbplats. Efter ett köp på vår webbplats blir du ombedd om att delta i en e-postundersökning från Google. Om du samtycker enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen (DSGVO) vidarebefordrar vi din e-postadress till Google. Du kommer att få ett e-postmeddelande från Google Kundrecensioner där du ombeds bedöma köpupplevelsen på vår webbplats. Din bedömning sammanfattas sedan med våra andra recensioner och visas i vår logotyp från Google Kundrecensioner samt i vårt Merchant Center Dashboard. Dessutom används bedömningen för Google säljarbetyg.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att meddela den ansvarige för databehandlingen eller Google.

Google LLC med säte i USA är certifierat enligt det europeiska och amerikanska dataskyddsskjutsmekanismen 'Privacy Shield', vilket garanterar efterlevnaden av EU:s dataskyddsnivå.

Ytterligare information om dataskydd från Google i samband med Google Kundrecensioner finns på följande länk: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Ytterligare information om dataskydd från Google säljarbetyg finns på följande länk:

https://support.google.com/adwords/answer/2375474

12.2 Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land-)kartor med visuell geografisk information. Genom att använda denna tjänst kan du se vår plats och möjliga rutter.

Redan när du öppnar undersidor där det finns en inbäddad karta från Google Maps, skickas information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till en Google-server i USA och lagras där. Detta sker oavsett om du är inloggad på Google eller om du inte har ett Google-konto. Om du är inloggad på Google kopplas dina data direkt till ditt konto. Om du inte vill att kopplingen ska ske till din Google-profil måste du logga ut innan du öppnar sidan. Google lagrar dina data (även för användare som inte är inloggade) som användarprofil och analyserar dem. En sådan analys görs särskilt enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (GDPR) baserat på Googles berättigade intresse av att visa personlig reklam, genomföra marknadsundersökningar och/eller skapa en lämplig utformning av webbplatsen. Du har rätt att invända mot bildandet av denna användarprofil genom att kontakta Google.

Google LLC med säte i USA är certifierat enligt det europeiska och amerikanska dataskyddsskjutsmekanismen 'Privacy Shield', vilket garanterar efterlevnaden av EU:s dataskyddsnivå.

Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google genom användning av Google Maps har du också möjlighet att helt inaktivera Google Maps-webbtjänsten genom att stänga av JavaScript i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.

Googles användarvillkor hittar du på: http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html Ytterligare användarvillkor för Google Maps hittar du på: https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Utdrag ur dataskyddsinformationen i samband med användningen av Google Maps finns på Googles webbplats ('Google Privacy Policy'): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

12.3 Google Web Fonts

Denna sida använder så kallade webbtypsnitt (web fonts) för en enhetlig visning av teckensnitt som tillhandahålls av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). När du öppnar denna sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbtypsnitten i din webbläsarcache för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste din webbläsare ansluta till Googles servrar. På så sätt får Google information om att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Användningen av Google Web Fonts görs i syfte att säkerställa en enhetlig och tilltalande presentation av vårt online-erbjudande. Detta utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen (DSGVO). Om din webbläsare inte stöder webbtypsnitt används ett standardsnitt från din dator.

Google LLC med säte i USA är certifierat enligt den europeisk-amerikanska dataskyddsskjutsmekanismen 'Privacy Shield', vilket garanterar efterlevnaden av EU:s dataskyddsnivå.

Ytterligare information om Google Web Fonts finns på: https://developers.google.com/fonts/faq Och i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/

 

13) Den registrerades rättigheter

Den gällande dataskyddslagen ger dig omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som registrerade (rätt till insyn och ingripande), vilka vi informerar dig om nedan:

  • Rätt till insyn enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR): Du har rätt att få insyn i de personuppgifter som vi behandlar, behandlingsändamålen eller kategorierna av mottagare till vilka dina data överförs, den planerade lagringstiden eller kriterierna för fastställande av lagringstiden, möjligheten till rättelse, radering, begränsning av behandling, invändning mot behandlingen, rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, ursprunget av dina data om de inte samlades in av oss, förekomsten av automatiserade beslut, inklusive profilering, och eventuell meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling, samt din rätt till information om vilka garantier som gäller enligt artikel 46 i GDPR vid överföring av dina data till tredje länder. Rätt till rättelse enligt artikel 16 i GDPR: Du har rätt att få felaktiga data rättade utan onödigt dröjsmål och/eller kompletterade om dina data är ofullständiga och lagras av oss. Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om förutsättningarna enligt artikel 17.1 i GDPR är uppfyllda. Denna rätt gäller dock inte om behandlingen görs för att utöva yttrandefriheten och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig skyldighet, av allmänintresse eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 i GDPR: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge som riktigheten av dina uppgifter kontrolleras, om du motsätter dig radering av dina data på grund av olaglig behandling och istället begär begränsning av behandlingen av dina uppgifter, om vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att vi har uppnått syftet med behandlingen, eller om du har invänt mot behandlingen, så länge det inte har fastställts om våra legitima skäl väger tyngre än dina. Rätt till information enligt artikel 19 i GDPR: Om du utövar rätten till rättelse, radering eller begränsning gentemot den personuppgiftsansvarige, är denne skyldig att meddela om rättelsen eller raderingen av uppgifterna eller begränsningen av behandlingen till alla mottagare som dina personuppgifter har lämnats till, om detta visar sig vara omöjligt eller om det medför en orimlig insats. Du har rätt att bli underrättad om dessa mottagare. Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i GDPR: Du har rätt att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. Rätt att återkalla samtycke enligt artikel 7.3 i GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av data för framtida bruk. Vid återkallande raderar vi omedelbart de berörda uppgifterna om vidare behandling inte kan göras på grundval av en laglig grund för behandling utan samtycke. Återkallelsen av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen som utförts innan samtycket återkallades. Rätt att lämna klagomål enligt artikel 77 i GDPR: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR har du rätt att - utan att det påverkar andra administrativa rättsmedel eller tillgång till rättsmedel - lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, arbetsplats eller där den påstådda överträdelsen har ägt rum.

13.2

RÄTT TILL INVÄNDNING

OM VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUND AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED FRAMTIDA VERKAN.

OM DU ANVÄNDER DIN RÄTT TILL INVÄNDNING, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. YTTERLIGARE BEHANDLING FÖRBEHÅLLS DOCK OM VI KAN VISAR TUNGTVIKTIGA LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSER, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT FASTSTÄLLA, GÖRA GÄLLANDE ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA KRAV.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN GÖRA INVÄNDNING ENLIGT OVENSTÅENDE.

OM DU ANVÄNDER DIN RÄTT TILL INVÄNDNING, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKT MARKNADSFÖRINGSSYFTEN.

14) Varighet av lagring av personuppgifter

Längden för lagringen av personuppgifter fastställs baserat på individuella lagliga lagringstider (t.ex. handels- och skattelagliga lagringstider). Efter utgången av tidsfristen raderas de berörda uppgifterna rutinmässigt, om de inte längre är nödvändiga för avtalsuppfyllandet eller avtalsincitament, och/eller om det inte finns något berättigat intresse av att fortsätta lagringen.