Förch Sverige AB
Brännarevägen 1
151 55 Södertälje

Tel.  +46 85 50 89 264

Org-nr:
556704-7724

Managing Dorector
Klaus Musch

Informationen på vår webbplats baseras på vår nuvarande tekniska kunskap och erfarenhet. Detta undantar dock inte användaren av våra produkter från att genomföra sina egna tester.

Vissa egenskaper eller användningar kanske inte alltid beskrivs tillräckligt i vårt material. Vi accepterar därför ingen garanti och utesluter alla anspråk på skadestånd på grundval av detta.

Vii förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar.

Ansvarsreferens

Trots noggrann kontroll över innehållet på denna webbplats tar vi inget ansvar för innehållet i externa länkar. Endast ägaren är ansvarig för innehållet på länkade sidor.