Refraktometer

  • Optiskt testinstrument för spolarvätska, kylarvatten, batterisyra och AdBlue (karbamid = latin och engelska: Urea)
  • Visar exakt värde för frostskydd
  • Med inställning av synskärpa
  • Inkl. pipett för uppsugning av vätskan

Innehåll Art.-Nr. 5439 20 2:

  • 10 pipetter längd 175 mm
Show flip page catalog
  Processing ...
Item No.
Name
Number × PU = quantity Package
Documents for Refraktometer