Reparationsset för luftkonditionering, 17 delar

 • för kabeldiametrar 8, 10, 12, 16 och 18 mm
 • för slangdiametrar 8, 12, 16 och 18 mm
 • idealisk för snabba reparationer av luftkonditioneringsledningar och slangar
 • Reparationer av luftkonditioneringssystem får endast utföras av kvalificerad personal
 • Följ de lagliga föreskrifterna (Chemicals Climate Protection Ordinance) för läckagekontroll
Din fördel/nytta
 • lämplig för luftkonditioneringssystem med R134a, R1234yf och R12
 • billig reparation
 • Komplett set med verktyg för lin- och slangreparation
 • inga speciella monteringsverktyg
 • smala radier är möjliga
 • ingen rörböjning behövs
Användning
Observera: Se bruksanvisningen för den exakta proceduren.

1. Töm systemet professionellt och leta efter en läcka

2. Frigör monteringsutrymmet för reparationer (ta bort hela raden vid behov)

3. Mät rörets eller slangens diameter 

4. Välj reparationsvariant

4.1 Reparation av  luftkonditioneringsledningar
 • Klipp och förbered röret
 • Montera reparationsslangen med anslutningen
 • Placera överfallsmutter med skärring på luftkonditioneringsledningen
 • montera anslutningen
4.2 Reparation av luftkonditioneringsslang
 • Kapa slangen (läckaget ska vara skärningspunkten)
 • Placera kopplingar och klämmor mellan slangändarna
 • klämm

5. Kontrollera att fordonet inte läcker och fyll på med köldmedium enligt anvisningarna
Visa blädderbar katalog
  Bearbetning ...
Art.nr
Namn
Antal × Förpackning = kvantitet Paket
Dokument för Reparationsset för luftkonditionering, 17 delar