Svetshandske Oxläder

    
  • Längd: ca. 35 cm   
  • Innerhand och handrygg av oxläder
  • Mudd av spaltat oxläder                 
  • Enligt DIN EN 12477 utförande A (för svetsning)               
  • Skyddar mot mekaniska risker enligt DIN EN 388 och mot termiska risker enligt DIN EN 407
Show flip page catalog
  Processing ...
Item No.
Name
Number × PU = quantity Package
Documents for Svetshandske Oxläder