Ventil paketbil CVV Easy

  • För slanglösa däck, speciellt på paket- och husbilar
  • CVV-ventilens patenterade konstruktion förenar metallventilens trycktålighet med den enkla monteringen av en Snap-In gummiventil
  • En optimerad tätningskontur och de extremt flexibla tätningsläpparna ger optimal täthet i fälgarna
  • Den patenterade tryckbrickan håller ventilen säkert i hjulet också vid högt tryck
  • Temperaturtålighet från -40 °C till +130 °C
  • Lufttryck till 7 bar vid + 20 °C
  • Max. hastighet 210 km/h
  • Fälgtjocklek: 1,8 till 4 mm
  • 100 % helautomatisk funktionskontroll av tillverkaren

Montering:

1. Rengör fälgkanten och området kring ventilhålet grundligt. Kontrollera att området kring ventilhålet och fälgen inte är skadade.

2. Stryk in ventilen med monteringspasta eller annat lämpligt glidmedel före monteringen.

3. Tryck in ventilen för hand utan att använda för mycket kraft. Detta måste ske i axial riktning i förhållande till fälghålet – inte snett. Om fälggeometrin är ofördelaktig kan det i enskilda fall vara nödvändigt att vrida en aning för att ventilen ska sitta korrekt.

4. Se till att ventilen sitter korrekt i fälgen!

Demontering:

1. Vik den patenterande tryckbrickan med en tång eller skruvmejsel och avlägsna den.

2. Nu kan ventilen enkelt dras ut genom ventilhålet med ventildragaren (Art.nr. 3575 3). Inga specialverktyg krävs! Inga skador på fälgen!

Show flip page catalog
  Processing ...
Item No.
Name
Number × PU = quantity Package
Documents for Ventil paketbil CVV Easy